8. Usaldusteenused X-teel

8.2. Usaldusteenused

Usaldusteenused on standardiseeritud ja reguleeritud teenused, mis on infotehnoloogilistes lahendustes põhiteenuste aluseks. Kvalifitseeritud usaldusteenuste kasutamine on oluline tõendusväärtuse seisukohast. Need aitavad tagada, et kasutatavad sertifikaadid on seotud õigete osapooltega (autentsus). Samuti tagavad need e-templi mehhanismide abil vahetatud andmete allika ja muutumatuse teistele osapooltele. Usaldusteenuseid osutavad kolmandad osapooled, kes vastavad kindlaks määratud nõuetele (kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad). 


Usaldusteenused on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23. juuli 2014. a määruses (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul (nr 910/2014, eIDAS määrus). See on kõigile Euroopa Liidu liikmetele otsekohalduv regulatsioon, mis määratleb ühesugused tingimused kõigile digitaalsetele usaldusteenustele ning elektroonilise identiteedi ja allkirjastamise/tembeldamise aspektidele. eIDAS määrus on kättesaadav siit.