8. Usaldusteenused X-teel

8.1. Sissejuhatus

Käesolev õppetükk annab ülevaate usaldusteenustest X-teel. Õppetüki lõpetamise järel oskad Sa: 

  • defineerida usaldusteenused ja selgitada, mida nende kasutamine annab, 
  • kirjeldada e-templi sertifikaadi, turvaserveri autentimissertifikaadi, sertifikaadi kehtivuskinnituse teenuse ja ajatempli teenuse tähtsust ja tähendust, 
  • selgitada, kuidas usaldusteenused tagavad andmevahetuse turvalisuse X-teel, 
  • planeerida usaldusteenustega seotud tegevusi X-tee kasutuselevõtu protsessis ning 
  • valida kvalifitseeritud usaldusteenuste pakkujalt endale sobivad nõuetekohased usaldus-teenused. 

 Õppetüki läbimiseks kulub Sul umbes 15 minutit.