3. X-tee sünd, tähtsus ja tulevik

3.1. Sissejuhatus

Selles õppetükis kirjeldatakse X-tee sündi ja tähtsust Eestis ning selle tulevikuväljavaateid. Õppetüki läbimise järel suudad Sa selgitada, miks on X-tee Eestis nii oluline, kui palju asutusi seda kasutavad ning mis on usaldusföderatsioon ja X-teede võrgustik.


Selle läbimiseks kulub Sul 5-7 minutit.