2. Kaalutlused X-tee väljatöötamisel ja X-tee ülesehitus

2.8. Küsimused

Enne õppetüki lõpetamist otsusta palun, milline alltoodud väidetest on väär.


A. X-tee hajus ülesehitus tagab turvalisuse, sest andmeid vahetavad osapooled omavahel otse ning pole keskset punkti, mille töö lakkamine peataks andmevahetuse.

B. Keskne infosüsteem oleks kriitilise tõrkepunkti korral ohustanud andmete konfidentsiaalsust.
C. Usaldatud vahendajate kasutamine oleks lahendanud sõnumi standardiseerituse, ent mitte turvalisuse probleemi.
D. Keskse andmevahetussiini lahendus oleks olnud kallis ja raske hallata.
E. X-teel ei pea uute osapooltega suhtlemiseks oma infosüsteemi uut arendust lisama, vaid suhtlemine toimub üle avaliku Interneti.


Õiget vastust vaata siit (avaneb uues aknas).