2. Kaalutlused X-tee väljatöötamisel ja X-tee ülesehitus

2.9. Kokkuvõte

Käesoleva õppetüki võtab kokku ülalkäsitletud arhitektuuritüüpide põhiomaduste võrdlustabel.


Kahepoolne lahendus

Keskne infosüsteem

Teenussiin

Usaldatud vahendajad

X-tee

Halduskeerukus

kõrge

madal

kõrge

kõrge

madal

Suhete keerukus

keskmine

keskmine

kõrge

kõrge

madal

Ökosüsteemi kulu

kõrge

madal

kõrge

kõrge

madal

Usaldusväärsuse risk

madal

kõrge

keskmine

madal

madal