2. Kaalutlused X-tee väljatöötamisel ja X-tee ülesehitus

2.7. X-tee ülesehitus

Ülalkirjeldatud kaalutlustest lähtudes jõuti X-tee hajusa arhitektuurini
X-tee abil saavad liitunud osapooled omavahel turvaliselt suhelda üle avaliku Interneti. Maksu- ja Tolliamet saab teha päringuid Rahvastikuregistrisse. Telekomiettevõte saab esitada e-arve panka. Kodanik saab riigiportaali kaudu kontrollida andmeid Maksu- ja Tolliametis ning Rahvastiku-registris. Tänu hajusale ülesehitusele ei ole keskset punkti, mille töö lakkamine peataks X-teel andmete vahetuse. Andmeid vahetavad osapooled omavahel otse. Suhtlemine toimub läbi turvaserveri.


X-teel on sõnumiprotokoll kõigile osapooltele sama. Teenust saab osutada ja teiste teenuseid kasutada sarnastel tingimustel ja sarnase tehnoloogiaga. Ei pea iga erineva osapoolega suhtlemiseks oma infosüsteemi lisama uut tehnoloogilist lahendust ega tuge uutele protokollidele.


X-tee kasutamise kulud on võrreldes muude lahendustega madalad, ilma et tõuseks risk andmete turvalisusele. 


X-tee hajusa arhitektuuri turvalisust tõestab fakt, et seni pole olnud ühtegi seda seiskavat juhtumit.