2. Kaalutlused X-tee väljatöötamisel ja X-tee ülesehitus

2.6. Terviklusohud ja koosvõime

Arvestada tuli ka terviklusohtudega, st sellega, kas keegi saab infot märkamatult muuta või kas andmed saavad ise rikneda. Kui iga asutus säilitaks oma keldris kõiki andmeid, siis juhtuks paratamatult, et ühes asutuses isiku andmeid uuendatakse, teises aga mitte. Nii tekiks ühest isikust mitu erinevate andmetega teisikut ning pärast poleks võimalik öelda, milline neist on õige ja täpseim. Mõned riigid on duplikaate üritanud vältida baaside sünkroniseerimise abil, kuid siin tuleb sisse ajaline nihe, sest pole nii lihtne gigabaite turvaliselt ühest linnast teise toimetada.
Niisiis tuli X-tee väljatöötamise käigus tagada, et infosüsteemid, mis olid loodud eri aegadel ning asusid eri tehnoloogilistel platvormidel, suhtleksid üksteisega ühises keeles (standardiseeritus ehk koosvõime).