2. Kaalutlused X-tee väljatöötamisel ja X-tee ülesehitus

2.5. Usaldatud vahendajad

Põhimõtteliselt saanuks kasutada ka usaldusväärseid teenuse vahendajaid, nagu seda on tehtud finantssektoris Four-Corner-Model tüüpi lahenduste abil. Seal on iga äripartner sõlminud lepingu ühe või mitme eraldi teenusepakkujaga, kes tagavad dokumentide õige vahetuse äripartnerite vahel. Tavaliselt pakub avatud standarditel põhinev võrk ühenduvust ja vahendeid äridokumentide turvaliseks ja usaldusväärseks vahetuseks. 


Selle lahenduse eesmärk on sõnumi edastamise turvalisus, aga mitte sõnumi standardiseerimine, mistõttu jääks alles sõnumi tõlgendamise probleem erinevate osapoolte vahel. Mida rohkem on osapooli, seda kallim oleks usaldatud vahendusteenuse arendus. Kuigi rünnatavuse risk on siin madal, tõuseks halduskeerukus iga uue liikme lisandumisel. 


Usaldatud vahendajad