2. Kaalutlused X-tee väljatöötamisel ja X-tee ülesehitus

2.3. Keskne infosüsteem

Teine võimalus, keskne infosüsteem, oleks olnud veelgi problemaatilisem. Keskset suurt infosüsteemi on küll kerge kasutada, ent see on ühtlasi ka kergesti kuritarvitatav. 


Lähiajaloos on küllalt näiteid selle kohta, millist ohtu kujutab riiklusele andmete kontrollimatu kogunemine ühte kesksesse infosüsteemi. Keskse infosüsteemi ohud ilmnesid esmakordselt 1930-ndate Saksamaal, kus imporditud kartoteegisüsteemid (sisuliselt infotehnoloogia) leidsid kasutust teatud rahvastikugruppide selekteerimisel ja hävitamisel. Eestis realiseerus keskse infosüsteemi oht 1996. aasta septembris, mil demonstreeriti häkker Imre Perli loodud avalikku superinfosüsteemi. See süsteem sisaldas andmeid inimeste elukoha, laenude, telefonikõnede, suhtlusringkonna jms kohta.


Kokkuvõtteks võib öelda, et keskne infosüsteem oleks kriitilise tõrkepunkti korral ohustanud andmete konfidentsiaalsust. Kuigi seda oleks olnud hõlbus hallata ja kulud oleksid olnud väiksed, poleks seda saanud demokraatliku riigi avaliku halduses kasutada. Kui kesksest infosüsteemist oleksid aga kõik võimalused kuritarvitusteks ennetavalt kõrvaldatud, muutunuks see praktiliselt kasutamatuks (Andersoni reegel).


Keskne infosüsteem