2. Kaalutlused X-tee väljatöötamisel ja X-tee ülesehitus

2.2. Kahepoolne lahendus

X-tee ülesehitusest ja tööpõhimõtetest arusaamiseks tuleb mõista võimalusi ja kaalutlusi, millest lähtudes X-tee välja töötati. 


1990ndate aastate lõpus tekkis vajadus võimaldada suhtlus erinevate infosüsteemide vahel Eestis. Piiratud eelarve tõttu polnud kahepoolne lahendus, mille abil iga süsteem suhtleks otse teise süsteemiga võimalik. Kui oht andmete terviklusele ja süsteemi haavatavusele oleks olnud väike, oleks sellise lahenduse ülalpidamine ja tugi olnud liiga kulukas. Lisaks oleks edasiste arenduste keerukust arvesse võttes sellest saanud pärandlahendus. Kahepoolne lahendus