1. X-tee olemus

1.2. X-tee funktsioon

Eestis kasutatakse e-riigist rääkides väga sageli väljendit X-tee, ametlikumas kõnepruugis “infosüsteemide andmevahetuskiht”. Mis on X-tee? Kuidas selle olemust kirjeldada?X-tee võimaldab infosüsteemidel omavahel vastavalt sõlmitud kokkulepetele turvaliselt andmeid vahetada. 

Liikmetele on X-tee andmevahetuskeskkond, mis vähendab partneritevahelise suhtlemise keerukust nii funktsionaalselt kui ka turvalisuse mõttes (koosvõime).

Riigi IT koordinaatorile on X-tee juhitav keskkond, mis võimaldab hajusat ja koostoimelist riigi infosüsteemi.X-tee on nagu teede võrgustik, mille kaudu saavad andmed infosüsteemide vahel liikuda.


X-tee olemus