1. X-tee olemus

1.8. Küsimused

Enne õppetüki lõpetamist vasta palun järgmistele küsimustele. 


1. Kes saavad andmete vahetamiseks X-teed kasutada?

A. Ainult riigiasutused ja kohalikud omavalitsused

B. Kõik avaliku sektori asutused ja suuremad eraettevõtted

C. Nii avaliku sektori asutused, ettevõtted kui ka kodanikud


2. Millised alltoodud väidetest on tõesed? 


A. X-tee kasutuselevõtt on kiirem ja odavam kui osapoolte omavahelise turvalise andmevahetuskanali loomine. 

B. X-tee kirjutab asutustele ette, milliseid tehnoloogiaid peavad nood oma infosüsteemide ülalpidamiseks kasutama.

C. Erinevate ja erilaadsete asutuste võimet vahetada X-teel üksteisega andmeid kokkulepitud ühiste eesmärkide saavutamiseks nimetatakse koosvõimeks. 


3. Millised järgnevatest iseloomustavad X-teed?


A. Mõjutab andmete käideldavust negatiivselt

B. Tagab andmete konfidentsiaalsuse

C. Tagab andmete tervikluse

D. Võimaldab andmevahetuses osalejal oma tegevusi salata

E. Säilitab andmete omaniku vastutuse


Õigeid vastuseid vaata siit (avanevad uues aknas).