1. X-tee olemus

1.7. X-tee kasutajad ja teenusedX-tee aitab luua võrgustikku erinevate infosüsteemide vahel, et füüsilisel isikul oleks lihtsam oma ülesandeid täita. Füüsiline isik, olgu ta kas kodaniku, ametniku või ettevõtja rollis, on X-teel teenuste tarbija (st lõppkasutaja). Ta kasutab teenuseid mõne X-tee liikme infosüsteemi vahendusel. Andmete vahetus on ka komplekssete päringute korral kiire ja lihtne. 
X-tee oli algselt mõeldud asutustele ja ühendustele oma ülesannete täitmiseks. See oli vaid avaliku sektori asutusi teenindav ühendusväravate süsteem. Tänaseks on X-teesse kaasatud ka palju eraõiguslikke organisatsioone. Samuti võimaldab X-tee kodanikele tõhusamat ja paindlikumat toimetamist erinevate portaalide ja rakenduste kaudu. 


Ametnikud, ettevõtjad ja kodanikud saavad X-teest kasu eelkõige andmeteenuste kaudu. Andmeteenuseks nimetatakse iga X-tee vahendusel suhtlemise võimalust. 


  • X-tee ametnikuteenused tõstavad avaliku sektori asutuste töö efektiivsust. Ametnik kasutab X-tee teenuseid oma asutuse infosüsteemis, mis juba seob erinevad infosüsteemid kokku. Andmete töötlemiseks piisab ühest päringust. Näiteks saab isikut tõendava dokumendi alusel kontrollida juhtimisõiguse kehtivust ja liikluseeskirjade rikkumisi.
  • X-tee ettevõtjateenused annavad võimaluse sooritada teatud päringuid, mis on avaliku teenusena lubatud, näiteks Haigekassale ravikindlustusandmete edastamine.
  • X-tee kodanikuteenused võimaldavad teha päringuid riigi infosüsteemidest ning kontrollida ja vajadusel muuta endaga seotud infot. Näiteks saab registreeruda riigieksamile ning kontrollida ja muuta oma andmeid Rahvastikuregistris.


Vaata kodanikele mõeldud Eesti X-tee teenuseid siit.