1. X-tee olemus

1.9. KokkuvõteX-tee korraldab kiiret, tõhusat ja turvalist andmevahetust infosüsteemide vahel.


X-tee on mõeldud avaliku sektori asutustele ja eraõiguslikele ühendustele oma ülesannete täitmiseks, ent see võimaldab ka kodanikele paindlikku toimetamist eri portaalides ja rakendustes. 


X-tee võimaldab asutustel ja ettevõtetel kokku hoida aega ja ressursse. 


X-tee tagab sellel vahetatavate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.