1. X-tee olemus

1.6. X-tee turvalisus

X-tee oluline eelis peitub ka selle mitmekülgses turvalahenduses.


X-tee garanteerib andmete omaniku vastutuse säilimise. Ükski teine osapool ei saa X-tee kaudu mõjutada andmete omaniku otsustusvõimekust, st seda, kellele ja mis tingimustel ta andmeid esitab või väljastab.


X-tee hajus arhitektuur tagab vahetatava info käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.


X-tee ei halvenda käideldavust; selle osas on kontroll ja vastutus endiselt liikmel. Samuti tagab X-tee, et vahetatavatele andmetele on ligipääs vaid neil asutustel või isikutel, kellele on liikmed ise selleks andnud asjakohase volituse. Krüpteeritud andmeid vahetatakse otse liikmete vahel ja need ei käi läbi kolmandate osapoolte (konfidentsiaalsus).


X-tee annab vahetatavatele andmetele e-templiga ka tervikluse garantii, tagades, et andmed esitanud osapool on antud päringuga üheselt seostatav. Lisaks tagab X-tee, et andmevahetuses osalenud isik ei saa oma tehtud tegevusi eitada (vääramise salgamine).


X-tee turvalahendusest annab ülevaate järgmine joonis.X-tee turvalahendus