1. X-tee olemus

1.4. Näited X-tee tõhususe kohta

All on toodud kolm näidet selle kohta, kuidas X-tee kasutuselevõtt võib andmevahetust tõhustada.Näide 1: Asutuse maksuvõla kontrollimine maksuametist

Enne X-teed

Pärast X-teed

Asutus küsib maksuametist maksuvõla puudumise tõendi ja esitab selle vajalikule osapoolele.

Tõendit vajav osapool pärib maksuametist otse asutuse maksuvõla seisu kohta.


Näide 2: Efektiivne liiklusjärelvalve

Enne X-teed

Pärast X-teed

Juht peab autos kaasas kandma juhtimisõigust ja sõiduki seisukorda tõendavaid dokumente.

Juhil peab olema isikut tõendav dokument. Politseipatrull saab ise teha sõiduki kohta järelepärimise asjakohastesse infosüsteemidesse (sõidukite register, liikluskindlustus jmt).


Näide 3: Andmekvaliteet digiretsepti puhul

Enne X-teed

Pärast X-teed

Paberkandjal retsepti puhul osalevad protsessis vähemalt kolm osapoolt, kes peavad üksteise vabas kirjas koostatud teavet vastastikku tõlgendama.

Iga osapool sisestab oma info digitaalselt. See info on kohe kontrollitav ja seda saab hiljem täiendada (tagab kooskõla).