1. X-tee olemus

1.1. Sissejuhatus

Käesolevas õppetükis tutvustatakse X-teed ning kirjeldatakse lühidalt selle teenuseid. Pärast õppetüki läbimist suudad Sa:

  • kirjeldada X-tee funktsiooni,
  • selgitada, milles seisneb X-tee tõhusus, ja tuua näiteid selle kohta,
  • selgitada, mis on koosvõime X-teel,
  • selgitada, milliseid ressursse on võimalik X-teed kasutades kokku hoida,
  • kirjeldada X-tee turvalisuspõhimõtteid ning
  • loetleda Eesti X-teel pakutavaid teenuseid ja kasutajate kategooriaid.
Õppetüki läbimiseks kulub Sul 13-15 minutit.