Print bookPrint book

Kontrollküsimused 4. moodul

Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee andmeteenuste arendajate koolitusmaterjalid
Book: Kontrollküsimused 4. moodul
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 5 August 2020, 8:10 AM

1 Nimeruum. Kumb väide on õige?

a.       Nimeruumi aliase defineerimisel võib kasutada suvalisi lühendeid.

b.      Nimeruumi aliase defineerimisel tuleks alati eelistada üldkasutatavaid lühendeid. 

Vastused leiate siit

2 Nimeruumi päiseväljad. Millised väited on õiged?

a.       X-tee versioon 6 eristab X-tee liikmeid andmeteenuste kasutamise ja osutamise mõttes. 

b.      X-tee andmeteenused ja kliendid (nii andmeteenuse osutajad kui ka andmeteenuse kasutajad) on kirjeldatud komplekstüüpidena. 

c.       X-tee liikmelisus on olnud alati hierarhiline. 

d.      Turvaserver kasutab päisevälju:

                i.      Päringute, vastuste edastamiseks õigele adressaadile. 

                ii.      Õiguste kontrolliks. 

                iii.      Autentsuse tagamiseks. 

                iv.      Õiguste jagamiseks. 

Vastused leiad siit

3 Teenuste kirjeldused. Millised väited on õiged?

a.       Teenuste kirjeldused asuvad WSDL failides, mis omakorda asuvad asutuse turvaserveris, mis vastavat teenust pakub. 

b.      Teenuse WSDL faili alla laadimiseks tehtavas HTTP GET päringus piisab kui panna täpne turvaserveri aadress. 

Vastused leiate siit