Print bookPrint book

Kontrollküsimused 3. moodul

Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee andmeteenuste arendajate koolitusmaterjalid
Book: Kontrollküsimused 3. moodul
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 2 July 2020, 8:19 AM

1 Millised väited on õiged?

    a.       X-tee kasutab väga standardset protokolli SOAP 1.1 ja sisaldab minimaalselt X-tee erinõudeid. 

    b.      X-tee ei vasta SOAP protokollile ja on seda protokolli endale sobivaks modifitseerinud. 

    c.       Kõik X-teel esinevad sõnumid edastatakse UTF-8 kodeeringus. 

    d.      Teenuste WSDL-d kirjeldused tehakse kõigepealt RIHA jaoks ja teenuse osutaja turvaserver kopeerib need RIHA-st endale automaatselt. 

    e.      Teenuse osutaja loob teenuse WSDL-i enda turvaserverisse ja seejärel on tal kohustus sama kirjeldus esitada ka RIHA-sse. 

Vastused leiate siit

2 X-tee sõnumi komponendid. Millised alljärgnevad väited on õiged?

a.       Andmeteenuse päringu sõnum sisaldab päise ja päringu komponente

b.      Andmeteenuse vastuse sõnum sisaldab päise ja vastuse komponente 

c.       Vastuse sõnum peab sisaldada ka päringu komponenti 

d.      Vastuse sõnumi päise komponendi sisu on pisut erinev päringu sõnumi päise komponendi sisust 

e.      Sõnumi päis peab olema õige struktuuriga ja õiges nimeruumis. 

Vastused leiad siit

3 X-tee teenuste versioniseerimine

a        X-tee kasutab väga standardset protokolli SOAP 1.1 ja sisaldab minimaalselt X-tee erinõudeid.

b        X-tee ei vasta SOAP protokollile ja on seda protokolli endale sobivaks modifitseerinud.

c        Kõik X-teel esinevad sõnumid edastatakse UTF-8 kodeeringus.

d        Teenuste WSDL-d kirjeldused tehakse kõigepealt RIHA jaoks ja teenuse osutaja turvaserver kopeerib need RIHA-st endale automaatselt.

e        Teenuse osutaja loob teenuse WSDL-i enda turvaserverisse ja seejärel on tal kohustus sama kirjeldus esitada ka RIHA-sse.

Vastused leiate siit