Print bookPrint book

Kontrollküsimused 2. moodul

Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee andmeteenuste arendajate koolitusmaterjalid
Book: Kontrollküsimused 2. moodul
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 24 September 2020, 5:51 PM

1 Teenuspõhine arhitektuur. Millised väited on õiged?

    a.       Teenuse kasutaja saab olemasolevate teenuste kohta esialgset infot ainult teenuse osutaja käest küsides. 

    b.      Eesti e-riik on teenuspõhise arhitektuuriga ning X-tee on selle väga oluline osa. 

Vastused leiate siit

2 Millised järgmised omadused kehtivad teenusepõhise arhitektuuri kohta?

a.       Platvormist sõltumatus. Teenuspõhine arhitektuur võimaldab omavahel integreerida teenuseid sõltumata programmeerimiskeelest, platvormist või äriprotsessidest 

b.      Tugev sidestus. Teenused on seotud konkreetse teenuse kasutajaga ja sõltuvad teistest teenustes. 

c.       Teenuse kompositsioon. olemasolevaid teenuseid omavahel kombineerides (taaskasutades) saab luua uut funktsionaalust pakkuvaid teenuseid. 

d.      Isekirjelduvus. Süntaktiliselt korrektne ning hästi kirjeldatud WSDL-formaadis teenusekirjeldus on nii masin- kui ka inimloetav.

e.      Koosvõime puudumine. 

Vastused leiad siit

3 Kas väide on õige või vale?

a.       X-tee mõeldi välja avaliku sektori teenuste funktsionaalsust, käideldavust, turvalisust ja terviklikust silmas pidades. Ja see väljatöötlus toimus varem kui teenustepõhine arhitektuur levinuks muutus. 

b.      X-tee loodi väljatöötatud teenuste põhise arhitektuuri õppematerjali silmas pidades.

c.       X-tee nõuab erilist, ainult X-teele omast, tarkvara arendamise tehnoloogiat. 

d.      X-tee püüab kasutada enamikku standardseid veebiteenuste loomise tehnoloogiaid ja standardeid. 

e.      X-teel eksisteerib mustrikataloog, kust leiab valmislahendusi standardsete teenuste moodustamiseks. 

f.        X-tee nõuab iga teenuse loomiseks unikaalset lahendust ja teenuse koodi algusest lõpuni ise tegemist. 

Vastused leiate siit