Print bookPrint book

19. Andmeteenuste haldus

Site: Riigi Infosüsteemi Ameti juhendid
Course: X-tee turvaserveri administraatori õppematerjal
Book: 19. Andmeteenuste haldus
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 27 September 2020, 9:59 PM

19.1. Sissejuhatus

Selles õppetükis antakse juhiseid X-tee andmeteenuste halduse kohta. Pärast õppetüki läbimist oskad

 • WSDL-i lisada, värskendada, aktiveerida, inaktiveerida ja kustutada;

 • WSDL-i aadressi muuta ja

 • muuta andmeteenuse parameetreid.

Õppetüki läbimiseks kulub aega umbes 15 minutit.19.2. Andmeteenuste haldus

X-tee andmeteenuseid hallatakse kahel tasemel.Teenuste lisamine, kustutamine ja inaktiveerimine toimub WSDL-i tasemel.

WSDL (Web Service Definition Language) on XML-vormingus keel, mis võimaldab kirjeldada võrguteenuseid teatud hulga lõpp-punktide abil, mille poole saab pöörduda sõnumitega, mis sisaldavad kas dokumendikeskset või protseduurikeskset teavet. Toiminguid ja sõnumeid kirjeldatakse abstraktselt ning seejärel seotakse need lõpp-punkti määratlemiseks konkreetse võrguprotokolli ja sõnumivorminguga.

WSDL-fail on teenuse konfiguratsiooni kirjeldav fail. Seda teavet koos teenuse IP-ga tuleks küsida organisatsiooni infosüsteemi arendajalt, kes peaks tegema WSDL-faili URL-i kaudu kättesaadavaks.

Lisateavet WSDL-i kohta leiad siit.


Teenuse aadressi, sisevõrgu ühenduse viisi ja teenuse maksimaalse kestuse seadistamine toimub teenuse tasemel.

Samas on hõlpsasti võimalik ühe teenuse konfiguratsiooni laiendada kõikidele temaga samas WSDL-is kirjeldatud teenustele.

19.3. WSDL-i lisamine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.


Uue WSDL-faili lisamisel loeb turvaserver sellest teenuse andmed ja kuvab need teenuste tabelis. WSDL-ist loetakse teenuse kood, nimi ja aadress.


WSDL-i lisamiseks tee järgmist.


 1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

 1. Klõpsa „Add WSDL“, sisesta avanevas aknas WSDL-i aadress ja klõpsa „OK“. WSDL ja selles sisalduvate teenuste andmed lisatakse teenuste tabelisse. Vaikimisi lisatakse WSDL inaktiivses olekus.


WSDL-is sisalduvate teenuste täieliku loendi nägemiseks klõpsa vastava WSDL rea ees olevat +-sümbolit.


19.4. WSDL-i värskendamine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.


Värskendamisel laeb turvaserver WSDL-i aadressilt WSDL-faili uuesti turvaserverisse ja kontrollib, kas kõik uuesti laetud failis sisalduvad teenuseandmed sisalduvad ka olemasolevate teenustes.


WSDL-faili värskendamiseks tee järgmist.


 1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

 1. Vali tabelist WSDL, mida soovid värskendada, ja klõpsa nuppu „Refresh“.

 1. Kui WSDL-is on võrreldes turvaserveris olemasolevaga WSDL-iga toimunud muutusi, kuvatakse vastav hoiatus. Värskendamise jätkamiseks klõpsa „Continue“.


WSDL-i värskendamisel ei kirjutata üle olemasolevate teenuste seadeid.


19.5. WSDL-i aktiveerimine ja inaktiveerimine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.


Inaktiivse WSDL-i andmed kuvatakse teenuste tabelis punases kirjas koos märkega „Disabled“. Inaktiivses WSDL-is kirjeldatud teenuseid kliendid kasutada ei saa.


Kui kasutaja proovib sellisele teenusele juurde pääseda, kuvatakse veateade, mille turvaserveri administraator WSDL-i inaktiveerimisel sisestab.
WSDL-i aktiveerimisel muutuvad selles sisalduvad teenused kasutajatele kättesaadavaks. Seepärast tuleb enne WSDL-i aktiveerimist veenduda, et kõikide selles sisalduvate teenuste parameetrid on õigesti konfigureeritud.
WSDL-i aktiveerimiseks tee järgmist.


 1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

 1. Vali tabelist mitteaktiivne WSDL ja klõpsa „Enable“.


WSDL-i inaktiveerimiseks tee järgmist.


 1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

 1. WSDL-i inaktiveerimiseks vali tabelist aktiivne WSDL ja klõpsa „Disable“.

 1. Sisesta veateade, mis kuvatakse klientidele, kui need proovivad juurde pääseda WSDL-is sisalduvatele teenustele, ja klõpsa „OK“.


19.6. WSDL-i aadressi muutmine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.


WSDL-i aadressi muutmiseks tee järgmist.


 1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

 1. Vali tabelist WSDL, mille aadressi soovite muuta, ja klõpsa „Edit“.

 1. Sisesta avanevas aknas WSDL-i aadress ja klõpsa „OK“. Aadressi muutmisel WSDL-i värskendatakse.


19.7. WSDL-i kustutamine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.WSDL-i kustutamisel kustutatakse kõik selles WSDL-is kirjeldatud teenustega seotud andmed, sealhulgas juurdepääsuõigused.
WSDL-i kustutamiseks tee järgmist.


 1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

 1. Vali tabelist WSDL, mida soovid kustutada, ja klõpsa nuppu „Delete“.

 1. Kinnita kustutamist, klõpsates avanenud aknas „Confirm“.


19.8. Teenuse parameetrite muutmine

Juurdepääsuõigused: teenusehaldur.


Teenuse parameetrid on:


 • „Service URL“ – URL, kuhu edastatakse teenusele suunatud päringud;

 • „Timeout (s)“ – andmebaasi tehtava päringu maksimaalne kestus sekundites;

 • „Verify TLS certificate“ – sertifikaadi verifitseerimine TLS-ühenduse loomisel.


Teenuse parameetrite muutmiseks tee järgmist.


 1. Menüüs „Configuration“ vali „Security Server Clients“, vali tabelist klient ja klõpsa kliendi real ikoonil „Services“.

 1. Vali tabelist teenus ja klõpsa „Edit“.

 1. Konfigureeri avanenud aknas teenuse parameetrid. Määratud parameetri rakendamiseks kõikidele samas WSDL-is kirjeldatud teenustele, märgi veerus „Apply to All in WSDL“ parameetri kõrval olev märkeruut. Konfigureeritud parameetrite rakendamiseks klõpsa „OK“.


19.9. Küsimused

Selle õppetüki läbimiseks otsusta, kas järgmised väited on tõesed või mitte.


A. WSDL-faili värskendamisel võrdleb turvaserver uuesti laaditud failis olevaid teenuseandmeid olemasolevate teenustega.

B. WSDL-i kustutamine ei tähenda, et ka WSDL-is kirjeldatud teenustega seotud teave kustutatakse.


Õigeid vastuseid vaata siit (avanevad uues aknas).